Nieuws

Nieuwtjes van Heritage Auctions Europe


VOC MUNTJE BRENGT VERMOGEN OP.

 

Bij de veiling van Heritage Auctions Europe (voormalig MPO) te IJsselstein werd vanmiddag een gouden VOC munt verkocht voor € 196.800,- het hoogste bedrag ooit voor een munt betaald in Nederland. Het gaat hierbij om een West-Friese VOC Ducaton uit 1728, ook wel zilveren rijder genoemd vanwege de ridder te paard op de keerzijde. Deze munten zijn normaalgesproken van zilver maar het vanmiddag geveilde exemplaar betreft een proefslag geslagen in goud. VOC munten werden destijds geslagen in de Nederlandse munthuizen in Holland (Dordrecht), Utrecht (Utrecht), Zeeland (Middelburg), Gelderland (Harderwijk), Overijssel (Kampen) en West-Friesland (Hoorn) en vervolgens geëxporteerd naar voormalig Nederlands Indië. Gouden exemplaren konden op bestelling gemaakt worden voor rijke verzamelaars of hoogwaardigheidsbekleders maar zijn buitengewoon zeldzaam. 

 

De munt werd begin dit jaar ontdekt in een sieradenkistje bij een boedelopruiming in de Bilt (Utrecht). De opbrengst is voor de familie een volslagen verrassing.

Omschrijving van de munt:
 

VOC Ducaton 1728 mmt. Knol - PROEFSLAG in GOUD op het gewicht van 11 dukaten - 38,63 gram – (Scholten 52 = UNICUM / Fb. – / KM 130.1a) - Vz. Ruiter naar links boven West-Fries wapen – omschrift: MON: FOED: BELG: PRO: WESTF: IN USUM SOCIET: IND: ORIENT. (muntmeesterteken ‘knol’ gebruikt door de West-Friese muntmeester J. Knol (1715-1741 ) / Kz. Generaliteitswapen tussen 2 leeuwen waaronder VOC-monogram – omschrift: CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT. 1728. - UNC, in NGC-slab MS61

 

VOC Ducatons (of Zilveren Rijders) zijn zeer zeldzaam en buitengewoon geliefd bij verzamelaars vanuit de gehele wereld, zeker wanneer ze de status ongecirculeerd  bereiken. Gouden afslagen van Zilveren Rijders behoren zonder twijfel tot de buitencatagorie, waarbij het indrukwekkende 18e-eeuwse design en de extreme zeldzaamheid de prijzen tot grote hoogte hebben opgedreven. Een VOC-Ducaton van 1728 Holland (met ruiter naar rechts!) in NGC PR64 werd in januari 2019 voor $336,000 geveild bij Heritage Auctions in hun New York Sale! Het exemplaar dat nu geveild wordt, is eveneens van 1728, maar het betreft hier geen Holland (RRR vlgs Scholten), maar West-Friesland (UNICUM volgens Scholten). Scholten geeft geen toelichting op de betekenis van de RRR maar we mogen er vanuit gaan dat hij ca 5-10 exemplaren bekend bedoelde. Naast de afslagen van 1728 zijn ook gouden afslagen van Hollandse Ducatons bekend van 1732 en 1733. Het tot op heden enig bekende exemplaar van een gouden Ducaton van WEST-FRIESLAND (van alle jaartallen!) bevindt zich in de collectie van het Teylers museum in Haarlem en is afkomstig uit de collectie Enschedé. Deze spectaculaire vondst is dus het tweede bekende West-Friese stuk en het ons enig bekende exemplaar in de vrije markt. Wij verwachten dat bieders uit de gehele wereld deze eenmalige kans zullen grijpen om een uniek stuk als deze te bemachtigen!

Voor meer informatie:

Jacco Scheper, veilingmeester en algemeen directeur Heritage Auctions Europe  

030-6063944

 


nvmh | kngmp
MPO © 2019